Telefonisch

-U kan een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met de praktijk op volgende nummer: 0477/273975

-Er wordt geen telefonische adviezen gegeven, dit om wettelijke redenen.

-Labouitslagen en radiologieuitslagen kunnen meegedeeld worden voor zover deze normaal zijn. Bij afwijkingen zal   een  afspraak moeten gemaakt worden voor verdere bespreking.

-attesten  van allerlei aard worden enkel afgeleverd na consultatie, dit om wettelijke reden.

Raadplegingen

-Alle raadplegingen zijn op afspraak te maken via de website of  'mijnagendaonline'.

-PREOPERATIEVE -, VERZEKERINGSONDERZOEKEN of  LANGE GESPREKKEN  moeten

 telefonisch aangevraagd worden.

-Eén afspraak per patiënt.

-Per raadpleging worden gevraagd zich te beperken tot één of twee klachtenEr kan steeds een nieuwe afspraak

 gemaakt worden om de andere minder acute klachten te bekijken. Dit om de volgende afspraak niet in het gedrang   te brengen.

-Breng steeds uw identiteitskaart(EID), EID kids of ISI+ kaart mee.

-U kan betalen contant of via payconiq, mobiel betalen met QR code.

-Zorg dat je steeds op tijd bent, en als je belet bent je afspraak na te komen gelieve tijdig te verwittigen. 

 Zo kan iemand anders nog geholpen worden!


Huisbezoek

-Een huisbezoek vraagt u aan voor 10.00u.

-Een huisbezoek vraag je enkel aan als je echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Dus niet omwille van   ‘comfort’ redenen. Op de praktijk beschikt de dokter over de nodige middelen om u optimaal te onderzoeken en u te

 behandelen. Een raadpleging is bovendien beduidend goedkoper.