verlofperiodes

Hieronder de voorlopige verloven. Deze kunnen steeds gewijzigd worden in functie van de coronamaatregelen


Hygieneadvies voor patiënt met een vermoeden of bevestiging van COVID -12 en die thuis geisoleerd is.

Als u ziek bent door COVID-19 of als er vermoed wordt dat u besmet bent met COVID-19, dat wil zeggen dat u symptomen vertoont, volg dan het onderstaande advies om een verspreiding van het virus naar andere mensen in uw huishouden en uw omgeving te vermijden.

Blijf thuis zolang er symptomen zijn

U moet uw activiteiten buitenshuis beperken. Ga niet naar uw werk, school of openbare plaatsen. Gebruik geen openbaar vervoer. Vermijd elk bezoek bij je thuis.

Volg uw symptomen op

Als uw symptomen verergeren (bv. ademhalingsproblemen, hoge koorts), bel dan uw huisarts om een raadpleging in te plannen. Als u rechtstreeks naar een spoedgevallendienst gaat, informeer dan bij de receptie dat u een mogelijke COVID-19-patiënt bent. Zo kunnen maatregelen worden genomen om besmetting van andere mensen te voorkomen. Als een lid van uw huishouden symptomen krijgt (bv. koorts, hoest), neem dan contact op met uw arts.

Blijf uit de buurt van uw naasten

Verblijf indien mogelijk in een aparte en goed geventileerde kamer in waar u ook kan slapen. Vermijd zoveel mogelijk gemeenschappelijke kamers van het huis. Indien beschikbaar, gebruik een andere badkamer en toilet dan de overige gezinsleden.

Draag een mondmasker

Draag een chirurgisch masker in aanwezigheid van anderen of blijf op een afstand van meer dan 1,5 meter. Indien dit onmogelijk is, gebruik een sjaal of andere doek die de mond bedekt. Het virus wordt overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen,… over een afstand van 1,5 meter. Als u een doek gebruikt, moet u deze dagelijks wassen. Als u een chirurgisch masker gebruikt, gooit u het direct in een vuilnisbak wanneer u het verwisselt (verwissel na het dragen gedurende in totaal 3 uur).

Verlucht de woonruimtes

Open enkele keren per dag gedurende 30 minuten de vensters van de kamer waar u verblijft.

Bedek uw neus en mond als u hoest of niest

Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de binnenkant van de elleboog, de binnenkant van uw trui,... Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk weg / doe de stoffen zakdoek in een stoffen zak die u aan het einde van de dag zult wassen. Was daarna uw handen.

Was uw handen

Was uw handen telkens u gehoest of geniesd hebt, na elk toiletbezoek en telkens u vuile doeken hebt vastgenomen, meerdere keren per dag, met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing (met minimaal 60% alcohol). Wrijf de handen gedurende minstens 20 seconden tegen elkaar en droog ze vervolgens. Uw huisgenoten moeten ook regelmatig hun handen wassen en vermijden dat ze hun ogen, neus en mond met ongewassen handen aanraken. Geef de voorkeur aan wegwerphanddoeken om uw handen te drogen of was uw stoffen handdoeken zodra ze nat zijn (verzamel ze in een stoffen zak en plaats de zak in de wasmachine).

Deel geen objecten

Deel geen borden, glazen, mokken, tandenborstels, handdoeken of beddengoed met andere personen. Na gebruik van deze objecten moet u ze grondig wassen met water en zeep. Trek niet aan de sigaret van iemand anders. Neem uw maaltijden apart.

Desinfecteer oppervlakken

Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer), met water dat 1% bleekwater bevat (doe 10 ml bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met leidingwater).

Maak het toilet schoon na stoelgang

Sluit het wc-deksel na stoelgang, spoel door, wacht 5 minuten. Intussen kan u uw handen wassen. Reinig vervolgens het toilet met water dat 1% bleekwater bevat. Meng geen chloorhoudende produkten met een ander schoonmaakmiddel

Griepvaccinatie

Vergeet niet tijdig uw voorschrift voor de griepspuit te komen halen!

De ideale periode om te vaccineren is tussen midden oktober en eind november. Zolang het griepvirus niet is doorgebroken, blijft vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode.

Elk jaar moet u dus opnieuw een griepvaccin krijgen

Vaccinatie is de enige manier om u tegen de griep te beschermen.

Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw opduikt. Elke winter krijgen gemiddeld 1 op de 10 mensen de griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven er ook honderden mensen aan de gevolgen van de griep. Als u gevaccineerd bent, dan is de kans dat u griep krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, dan wordt u minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook veel kleiner. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van uw diabetes).

De griepprik is sterk aanbevolen voor:

  • zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen
  • mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD of lever- of nierziekte;
  • diabetespatiënten
  • mensen met een chronische spierziekte
  • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • personen ouder dan 65 jaar;
  • al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is;
  • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • alle personen werkzaam in de gezondheidssector

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dat met ons. Meer informatie vindt u op griepvaccinatie.be

snurken of vermoeden slaapapnoe

Slaapapneu syndroom is een zeer frequente en nog steeds onderschatte aandoening, die hoofdzakelijk voorkomt bij patiënten met overgewicht. Miskende slaapapneu syndroom kan cardiaal leiden tot hoge bloeddruk, voorkamerfibrilleren, hartfalen, enzovoort. Tijdige diagnose en behandeling is daarom absoluut noodzakelijk.

De gouden standaard voor diagnose is een slaaponderzoek in het ziekenhuis.


Door middel van een nieuwe applicatie Brizzy, kunnen we met een eenvoudig en draagbaar  toestel onderzoeken in de thuissituatie of de patiënt een verhoogd risico heeft of niet voor slaapapneu. Zo afwijkend, is bevestiging noodzakelijk via een erkend slaaplabo. Maar zo de nieuwe applicatie Brizzy geruststellend is, moet de patiënt niet meer in het ziekenhuis komen slapen. Dit is een eenvoudigere en goede eerste screening ter detectie van slaapapneu syndroom. 

Dit toestel is beschikbaar in de praktijk en kan steeds thuis worden aangesloten.

Hiervoor is geen tussenkomst van ziekenfonds voorzien.